Info voor verwijzers

De behandelaars bij Psychologenpraktijk Bommelerwaard werken binnen de Generalistische Basis GGZ. De praktijk biedt ambulante behandeling met een frequentie van normaliter hoogstens eens per week. 

Wij hebben overeenkomsten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Een compleet overzicht van gecontracteerde verzekeraars vindt u hier

U kunt doorverwijzen naar onze praktijk als u het vermoeden heeft dat er sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM V. Cliënten zijn welkom indien er geen sprake lijkt van een hoge crisisgevoeligheid of een hoog risico op suïcidaliteit. Dit betekent dat de cliënt stabiel genoeg moet zijn om de tijd tussen 2 afspraken zelf of met behulp van zijn of haar sociaal steunsysteem te overbruggen. Hier vindt u een schema voor doorverwijzing naar de GGZ.

Hoe verwijzen?

U kunt naar onze praktijk verwijzen via Zorgdomein of Zorgmail. U kunt ook het verwijsformulier invullen dat u hier kunt vinden:

Verwijzing Kinderen en Jeugd

Voor de behandeling van Kinderen en Jeugdigen hebben wij overeenkomsten met de gemeenten in de regio Rivierenland, waaronder Zaltbommel en Maasdriel en met de gemeenten in de regio West-Brabant Oost, waaronder Altena. Een compleet overzicht van gecontracteerde gemeenten vindt u hier

Verschillende organisaties en personen kunnen toegang geven tot jeugd-GGZ zonder tussenkomst van de gemeente:

  • Huisarts
  • Medisch specialist
  • Jeugdarts
  • Deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente

Daar waar het passend is, kunt u kinderen, jeugdigen en hun ouders direct naar ons verwijzen met een reguliere verwijsbrief die voldoet aan GBGGZ-voorwaarden. Onze eerstelijnspsychologische zorg (GBGGZ) voor kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeente waar het kind/de bevoegde ouder(s)/verzorger ingeschreven staat. Er is geen eigen bijdrage als de praktijk een contract heeft met de gemeente. 

Onverzekerde zorg

Naast verzekerde zorg leveren wij onder meer ook hulp bij: stoppen met roken met behulp van EMDR, werkgerelateerde en levensfase problematiek en aanpassingsstoornissen. Voor niet-verzekerde zorg is geen verwijzing noodzakelijk (maar het mag natuurlijk wel).

Behandeling van een aanpassingsstoornis bij kanker wordt onder voorwaarden volledig vergoed vanuit een pilot van het IKNL. Hier leest u meer.