Volwassenen

Basis Generalistische GGZ (BGGGZ) voor volwassenen (vanaf 18 jaar) wordt volledig vergoed vanuit de basiszorgverzekering voor zover het diagnoses betreft die daarvoor in aanmerking komen. U betaalt geen eigen bijdrage, want de praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars. De verzekeraar verrekent wel uw eigen risico met u voor zover dit nog niet is verbruikt. Zo nodig zijn meerdere behandelingen per jaar mogelijk, gebonden aan voorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding:

 • U hebt een verwijzing van uw huisarts voor Generalistische Basis GGZ;
 • De verwijsbrief is afgegeven vóór de datum van de eerste afspraak bij ons;
 • In de verwijsbrief staat dat er een vermoeden van een DSM-stoornis is.

Vergoeding hangt af van ernst van uw problematiek volgens onderstaand schema. Uw behandelaar vertelt u binnen welk zorgtraject we u denken te kunnen helpen. Beperkt psychologisch onderzoek wordt binnen genoemde trajecten vergoed.

Prestatie Patiëntprofiel Duur Tarief
Prestaties en Patientprofielen GBGGZ
Kort (BK)
 • Er is sprake van een DSM stoornis;
 • De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft problematiek van lichte ernst;
 • Er is sprake van een laag risico;
 • Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit;
 • Er zijn aanhoudende/persisterende klachten. Eerdere interventies hebben onvoldoende effect bewerkstelligd.
4,9 uur € 487,26
Middel (BM)
 • Er is sprake van een DSM stoornis;
 • De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft problematiek van matige ernst;
 • Er is sprake van een laag tot matig risico;
 • Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit;
 • De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de DSM richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.
8,25 uur € 830,23
Intensief (BI)
 • Er is sprake van een DSM stoornis;
 • De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft ernstige problematiek;
 • Er is sprake van een laag tot matig risico;
 • Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit;
 • De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.
12,5 uur € 1.301,85
Chronisch (BC)
 • Er is sprake van een DSM stoornis;
 • De gemiddelde zorgvraagzwaarte betreft risicogevoelige stabiele of instabiele chronische problematiek of ernstige problematiek in remissie;
 • Er is sprake van een laag tot matig risico.
12,5 uur € 1.201,50
Onvolledige prestatie
 • behandelaar kan geen (vergoede) psychische stoornis vaststellen
 • cliënt wordt vroegtijdig (binnen maximaal 120 minuten behandelinzet) doorverwezen naar de Specialistische GGZ
 • behandeltraject wordt vroegtijdig afgebroken door cliënt en/of behandelaar
2 uur € 198,88
OVP
 • behandeling van psychische klachten die niet tot het verzekerde pakket behoren (zoals aanpassings-problematiek en werkgerelateerde problematiek)
1 uur € 101,00

 

Duur tijdsbesteding = contacttijd met cliënt + indirecte tijd

Wij declareren direct bij zorgverzekeraars voor zover het gecontracteerde zorg betreft. Als er geen contract is met uw zorgverzekeraar, ontvangt u zelf de nota, die u ook zelf tijdig dient te voldoen. Let op dat de vergoeding van uw zorgverzekeraar in dat geval beperkt kan zijn!

Voor trainingen, arbo-trajecten, onderzoek i.v.m. leer- en studieproblemen en overig uitgebreid (neuro-)psychologisch onderzoek wordt met u of met de verwijzende instantie vooraf een totaaltarief overeengekomen.

Bij zorg die niet tot het verzekerd pakket behoort, zoals bij arbeidsgerelateerde problematiek, wordt het OVP-tarief aan uzelf in rekening gebracht. Als uw klachten (bijv. angst of somberheid) bij arbeidsproblematiek op de voorgrond staan, is er mogelijk toch sprake van een diagnose die binnen de vergoede zorg valt. Neemt u daarvoor contact op met uw huisarts.