Actuele wachttijd

We doen ons best om de wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek zo kort mogelijk te houden. De verwachte wachttijd (per 4 december 2018) is:

  • voor volwassenen: 3-4 weken.
  • voor kinderen en jeugdigen: 8-9 weken.

Er is geen wachttijd tussen het intakegesprek en de daarop volgende gesprekken.

Als u een specifieke voorkeur heeft voor een behandelaar, een bepaalde dag of een bepaald tijdstip, kan dat resulteren in een wat langere wachttijd. Welke zorgverzekeraar u heeft is niet van invloed op de wachttijd.

In dringende gevallen kan een eerste gesprek plaatsvinden binnen 3 werkdagen. Dit kan uitsluitend in overleg met uw huisarts. Onze praktijk heeft geen crisisdienst. Indien sprake lijkt te zijn van een crisissituatie, neemt u dan contact op met uw huisarts of - tussen 17:00 en 08:00 uur en in de weekeinden - met de huisartsenpost (0900-8860). NB: onze praktijk biedt ambulante behandeling met een frequentie van normaliter hoogstens eens per week. U bent welkom als u en uw huisarts inschatten dat u stabiel genoeg bent om de tijd tussen 2 afspraken zelf of met behulp van uw sociaal steunsysteem te overbruggen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).