Samenwerking

Met andere zorgverleners in de Bommelerwaard en Rivierenland werken we nauw samen binnen de eerstelijns- en tweedelijnszorg zodat we langs korte lijnen elkaar snel weten te vinden.

Huisartsen

Wij werken samen met huisartsen in de regio Bommelerwaard, Rivierenland en de regio Den Bosch e.o. Namens ruim 100 huisartsen in de huisartsen zorgroepen Beter in Bommelerwaard, Chronos en BeRoEmD heeft de Stichting Haspel een overeenkomst met ons afgesloten voor consultatieverlening.

Wij hebben goed contact met de Praktijkondersteuners GGZ medewerkers in de huisartsenpraktijken. Regelmatig komen (nieuwe) Praktijkondersteuners GGZ op bezoek voor een kennismakingslunch. Praktijkondersteuners GGZ worden uitgenodigd voor (en nemen regelmatig deel aan) de zeswekelijks bijeenkomsten voor (geanonimiseerde) casuïstiekbespreking in onze praktijk.

Psychiater

Wij werken samen met psychiater drs. Bastiaan Meyers. De heer Meyers neemt deel aan het voorgenoemde zeswekelijkse intervisieoverleg. Daarbuiten vindt regelmatig intercollegiaal overleg plaats en zonodig worden clienten doorverwezen voor medicatie of een second-opinion.

Andere GGZ aanbieders

Via de zorgroep Psyzorg Rivierenland werken we samen met andere GGZ aanbieders in de regio Rivierenland. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met EDB Psychologen in Den Bosch op het gebied van administratie, telefonie, ICT en de praktijkvoering in het algemeen. EDB Psychologen is in juridische zin een zusterorganisatie. Beide praktijken hebben een eigen, afzonderlijke cliëntenadministratie en -dossier.

Wijkteams

Met name rondom de behandeling van Kinderen en Jongeren is er regelmatig contact met wijkteams zoals Buurtzorg Jong in Zaltbommel.

Informatie uitwisseling

  • Telefonisch overleg met huisartsen en andere verwijzers over patiënten die nog niet doorverwezen en bekend zijn in onze praktijk vindt geanonimiseerd plaats. Dat geldt ook voor casuïstiekbespreking in het kader van intervisie of supervisie met collega zorgverleners binnen en buiten de praktijk.
  • Als u voor behandeling of voor consultatie naar onze praktijk verwezen bent, dan is het belangrijk dat uw huisarts/verwijzer op de hoogte wordt gehouden van uw behandeling. Gebruikelijk is om uw verwijzer te informeren over uw klachten, diagnose, behandelplan en behandelverloop. Telefonisch overleg en schriftelijke rapportage tijdens en na afronding van uw behandeling vindt alleen plaats met uw gerichte toestemming. Als u verwezen bent naar onze praktijk, zullen we de verwijzer wel altijd informeren over aanvangsdatum en afsluitdatum van de behandeling.
  • Ook informatie uitwisseling met andere derden vindt enkel met uw gerichte toestemming plaats.

Electronische informatie uitwisseling is beveiligd / versleuteld. Verwijzingen ontvangen wij in toenemende mate via Zorgdomein. Rapportages sturen wij via Zorgmail.

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

Psychologen binnen onze praktijk zijn aangesloten bij een of meer van de volgende beroepsverenigingen:

Meer links naar nuttige websites vindt u hier.