Beeldbellen

Vanwege de veiligheidsmaatregelen in verband met het Corona virus (COVID-19), vinden onze behandelcontacten zoveel mogelijk via een beveiligde vorm van beeldbellen plaats. Wij maken hiervoor gebruik van Microsoft Teams.

Beeldbellen is even effectief als face-to-face contact. Het kan in het begin wat onwennig zijn, maar laat u zich daardoor niet weerhouden.

Als u nog niet beschikt over de app Teams, moet u deze vooraf installeren op een apparaat waarmee u kunt beeldbellen. Dat kan een pc of laptop met webcam en luidsprekers (of hoofdtelefoonaansluiting) zijn, maar ook een tablet of smartphone met camera. Een pc of laptop met een vaste internetverbinding werkt het beste.

U kunt Teams downloaden via https://teams.microsoft.com/downloads of in de App stores van Apple of Android.

Direct na het installeren van Teams zal het programma automatisch opstarten en vragen om in te loggen of een account aan te maken. Dat is niet nodig! Sluit u het programma gewoon af.

Verdere instructies vindt u in deze handout.

Als u geen mogelijkheid heeft om behandelafspraken via beeldbellen te laten verlopen, overlegt u dan met uw behandelaar over de mogelijkheden om de behandeling voort te zetten.