Zorgaanbod

Therapievormen

Onze behandelaren maken gebruik van verschillende therapievormen. Regelmatig worden verschillende therapievormen gecombineerd binnen een behandeltraject.

Cliënten

 • Kinderen en jeugdigen (vanaf 4 jaar, individidueel of samen met de ouders)
 • Volwassenen en Ouderen
 • (Echt-)paren / stellen

Psychologisch testonderzoek

 • Intelligentieonderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Sociaal-emotioneel onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Daarnaast ook diagnostisch onderzoek naar autisme en ADHD.

Trainingen

E-health

In onze praktijk wordt E-Health waar mogelijk en gewenst ingezet ter ondersteuning van de face-to-face gesprekken. E-Health is een verzamelnaam voor behandeling via het internet. Dat kan varieren van gerichte uitleg over psychische klachten en hoe u daarmee om kunt gaan, tot online aangeboden huiswerkopdrachten en vragenlijsten voor diagnostiek en het meten van de voortgang van de behandeling. Wij maken gebruik van verschillende E-Health platforms / aanbieders:

 • Telepsy.nl: voor Screening, E-diagnostiek en behandeleffectmeting (ROM)
 • Telepsy E-Health: op zichzelf staande video's en uitleg over psychische klachten, behandelmethoden en huiswerkopgaven die we op maat voor u klaar kunnen zetten
 • JPO Clientenlogin: met name voor het beveiligd communiceren en delen van bestanden met cliënten. Tevens kunnen clienten via dit portal een dagboek bijhouden
 • In de praktijk is informatie aanwezig over de gratis zelfhulpmodules van de Stichting Mirro.