Zorgaanbod

Therapievormen

Onze behandelaren maken gebruik van verschillende therapievormen. Regelmatig worden verschillende therapievormen gecombineerd binnen een behandeltraject.

GGZ standaarden

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van methoden waarvan de effectiviteit wetenschappelijk aangetoond is en wordt aangesloten op kwaliteitstandaarden die landelijk zijn afgesproken. U kunt deze hier vinden.

Psychologisch testonderzoek

  • Intelligentieonderzoek
  • Neuropsychologisch onderzoek
  • Sociaal-emotioneel onderzoek
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Daarnaast ook diagnostisch onderzoek naar autisme en ADHD.

Trainingen

E-health

In onze praktijk wordt E-Health waar mogelijk en gewenst ingezet ter ondersteuning van de face-to-face gesprekken. E-Health is een verzamelnaam voor behandeling via het internet. Dat kan varieren van gerichte uitleg over psychische klachten en hoe u daarmee om kunt gaan, tot online aangeboden huiswerkopdrachten en vragenlijsten voor diagnostiek en het meten van de voortgang van de behandeling. Wij maken gebruik van verschillende E-Health platforms / aanbieders:

  • Telepsy.nl: voor Screening, E-diagnostiek en behandeleffectmeting (ROM)
  • Telepsy E-Health: op zichzelf staande video's en uitleg over psychische klachten, behandelmethoden en huiswerkopgaven die we op maat voor u klaar kunnen zetten
  • JPO Clientenlogin: met name voor het beveiligd communiceren en delen van bestanden met cliënten. Tevens kunnen clienten via dit portal een dagboek bijhouden
  • In de praktijk is informatie aanwezig over de gratis zelfhulpmodules van de Stichting Mirro.