Actuele wachttijd

Wij doen onze best om de wachttijd zo beperkt mogelijk te houden.

Aanmeldingswachttijd

De verwachte wachttijd voor iemand die zich nu aanmeldt is:

  • voor volwassenen: 15-16 weken.
  • voor kinderen en jongeren: 12-13 weken.

Van de overheid moeten wij de gerealiseerde wachttijd over de afgelopen 2 maanden publiceren. Over de periode oktober - november was de gerealiseerde gemiddelde wachtttijd 9,7 weken voor volwassenen en 9,6 weken voor kinderen en jongeren (bijgewerkt op 10 december 2020).

Behandelingswachttijd

Er is geen wachttijd tussen het intakegesprek en de daarop volgende gesprekken.

Als u een specifieke voorkeur heeft voor een behandelaar, een bepaalde dag of een bepaald tijdstip, kan dat resulteren in een wat langere wachttijd. Welke zorgverzekeraar u heeft is niet van invloed op de wachttijd.

In dringende gevallen kan een eerste gesprek plaatsvinden binnen 5 werkdagen. Dit kan uitsluitend in overleg met uw huisarts. Onze praktijk heeft geen crisisdienst. Indien sprake lijkt te zijn van een crisissituatie, neemt u dan contact op met uw huisarts of - tussen 17:00 en 08:00 uur en in de weekeinden - met de huisartsenpost (0900-8860). NB: onze praktijk biedt ambulante behandeling met een frequentie van normaliter hoogstens eens per week. U bent welkom als u en uw huisarts inschatten dat u stabiel genoeg bent om de tijd tussen 2 afspraken zelf of met behulp van uw sociaal steunsysteem te overbruggen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).