CQi

Alle clienten wordt na afronding van de behandeling gevraagd om door middel van een gestandaardiseerde vragenlijst aan te geven in welke mate zij tevreden zijn over de praktijk, de behandelaar en behandeling.

De vragenlijst die daarvoor wordt gebruikt, de zogenaamde "Consumer Quality index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (ambulant)" (afgekort CQ-index of CQI) meet kwaliteitsaspecten van de ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg (VZ) vanuit het perspectief van de cliënt. De nieuwste variant bevat 15 vragen

De CQi wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben met een praktijk / instelling of behandeling en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders. Cliënten scoren de behandelervaring op de indicatoren bejegening (vraag 1, 2), samen beslissen (vraag 4, 5, 6, 7) en uitvoering behandeling (vraag 9, 10). Daarnaast geven ze de behandeling een rapportcijfer en beantwoorden ze enkele losse ervaringsvragen en vragen over zichzelf.

In 2019 is de vragenlijst 74 keer geretourneerd. De vragen die de score bepalen op de dimensie 'informatie over medicatie' en 'informatie over vragenlijsten'  zijn 13 respectievelijk 64 keer ingevuld.

De resultaten stemmen in het algemeen tot tevredenheid, gezien het gemiddeld rapportcijfer van 8,7 dat werd gegeven, wat een stijging is ten opzichte van 2018. Op alle aspecten zijn de scores in 2019 verbeterd ten opzichte van 2018, met uitzondering van de beoordeling van de inforrmatie die verstrekt wordt over medicatie. Daarbij moet worden opgemerkt dat onze behandelaren geen medicatie voorschrijven, dat is voorbehouden aan psychiaters / artsen. Een aandachtspunt is het aantal ingevulde vragenlijsten, dat een dalende trend laat zien.

(CQi GGZ VZ AMB) Gemiddelde cliënt score
Schaal 2019
(n=74)
2018
(n=123)
2017
(n=217)
Bejegening (1-5) 4,9 4,8 4,7
Bereikbaarheid behandelaar (1-5) 4,7 4,6 4,7
Samen beslissen (1-5) 4,2 4,0 4,1
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5) 4,4 3,7 3,8
Uitvoering behandeling (1-5) 4,6 4,4 4,4
Informatie over medicatie (1-5) 3,0 3,3 3,1
Informatie over vragenlijsten (1-5) 4,3 4,1 4,3
Rapportcijfer (0-10) 8,7 8,4 8,4
Gezondheid (1-5) 3,1 2,9 3,0