Andere therapievormen

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)

Mindfulness helpt om de werking, behoeften en eigen-aardigheden van ons lijf en geest beter te leren kennen en te accepteren. Hierdoor wordt het makkelijker om een andere houding aan te nemen ten aanzien van (psychische) problemen of lichamelijk ongemak. Deze houding kenmerkt zich door: nauwkeurig waarnemen, onbevooroordeeld zijn, toelaten, accepteren en niet direct reageren. Mindfulness bestaat uit twee componenten: zelfregulatie van de aandacht d.m.v. meditatietraining. De aandacht is gericht op de onmiddellijke lijfelijke en verstandelijke reacties en het herkennen van denk- en gedragspatronen in het huidige moment. De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover hetgeen we ervaren. Uit dit steeds weer toelaten ontstaat vrijheid om op een andere manier te gaan handelen. In de MBCT-training wordt dit naadloos samengevoegd met onderdelen uit de cognitieve therapie. Zie ook onze Mindfulnesstraining.

Oplossingsgerichte therapie

In plaats van zich te verdiepen in uw probleem, verdiept probleemoplossende therapie zich in mogelijke oplossingen. De aandacht gaat niet uit naar uw klacht, maar naar hetgeen u wel goed afgaat. U bepaalt zelf het doel van de therapie. Vervolgens wordt u aangemoedigd u te concentreren op de denkbeeldige situatie waarin uw probleem opgelost is. Vanuit deze denkbeeldige situatie wordt gekeken hoe het vastgestelde doel stapsgewijs bereikt kan worden. Dit vanuit uw sterke kanten, vaardigheden en eerdere successen. Bron: www.therapiehulp.nl

Relatietherapie

Relatietherapie is een verzamelnaam voor alle vormen van therapie die gericht zijn op relatieproblemen. In relatietherapie brengt de therapeut samen met beide partners problemen en moeilijkheden in de relatie in kaart. Vervolgens gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen voor deze relationele problemen. Er kan bijvoorbeeld worden gewerkt aan nieuwe omgangsvormen, het verbeteren van de communicatie, het vergroten van het wederzijds begrip en het begrijpen van elkaars gevoelens en behoeften, omgaan met verschillende verlangens of het helen van kwetsuren. Wij werken m.b.v. EFT (Emotionally Focussed therapy) als basis, een goed onderzochte, heldere en aansprekende werkwijze . Zie ook ons 'Houd me vast'-trainingsprogramma dat is gebaseerd op EFT. Deze is ook uitstekend te volgen als 'APK' voor je relatie.

Systeemtherapie

Systeemtherapie legt de nadruk op het sociale systeem waarvan cliënten deel uitmaken. Iedereen maakt deel uit van meerdere sociale systemen, bijvoorbeeld het gezin, de vriendenkring, of op het werk. Bij systeemtherapie wordt gekeken welk sociaal systeem verband houdt met de klacht of het probleem van een cliënt en hoe hier vanuit het systeem aan gewerkt kan worden. De belangrijkste personen uit het systeem nodigen we vaak uit om deel te nemen aan de therapie of om éénmalig daarbij aanwezig te zijn. Het gaat dan o.a. om kinderen, ouders, partners, familieleden of huisgenoten, maar ook begeleiders van woon- zorginstellingen. Bron: www.therapiehulp.nl

Symbooldrama (geleide dagdroomtherapie)

Naast de nachtdroom die zich spontaan voordoet tijdens de slaap, is er de dagdroom die opgeroepen kan worden in een toestand van diepe ontspanning. De dagdroom kan soms uitgesproken helder zijn in zijn betekenis voor het waakbewustzijn. De symboliek is beter toegankelijk dan die van de nachtdroom. Veelal biedt dit een heel eigen houvast om uw innerlijke wereld beter te leren kennen en te gaan vertrouwen. De therapeut onderzoekt samen met u de betekenis en waarden die u hecht aan de beelden, desgewenst met behulp van tekeningen. Dit proces van creatief onderzoeken leidt tot een steviger ik-gevoel en rijping van de persoonlijkheid.