Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie.

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op ons gevoelsleven en onze manier van doen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in het leven vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met veelal negatieve gedragingen tot gevolg. In cognitieve therapie onderzoekt u samen met uw therapeut of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt en helpend is. Wanneer blijkt dat u geneigd bent om te negatief over allerlei zaken te oordelen, wordt gezocht naar een bij u passende manier van denken die meer helpend, reëel en evenwichtiger is.

Gedragstherapie

In gedragstherapie staat uw gedrag centraal. Hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Wie bijvoorbeeld geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal die angst vaak eerder versterken dan verminderen. Binnen gedragstherapie brengt samen met uw therapeut eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin deze voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut u om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve en gedragstherapie gaan goed samen. Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Bron: www.vgct.nl