Welkom bij Psychologenpraktijk Bommelerwaard

Onze praktijk biedt psychologische zorg in de eerste lijn. Formeel wordt dit genoemd "Generalistische basis geestelijke gezondheidszorg" (GBGGZ). Wij zijn in uw woonomgeving bereikbaar en werken nauw samen met huisartsen en andere hulpverleners in de omgeving. We bieden psychologische hulp aan volwassenen, kinderen en jongeren met zeer diverse problemen. Complexe psychiatrische en verslavingsproblematiek vallen buiten ons werkterrein. Wij diagnosticeren en behandelen zowel door zorgverzekeraars en gemeenten vergoede problematiek als zorgvragen die daarbuiten vallen.

Daarnaast bieden we coaching en diverse trainingen die klachten kunnen voorkomen, mentale veerkracht helpen versterken of de communicatie in relaties aanzienlijk verbetert.

In de praktijk werken BIG- geregistreerde gezondheidszorgpsychologen en orthopedagogen met elkaar aanvullende specialisaties, waardoor we optimale zorg kunnen bieden.