Onze visie

Van klacht naar veerkracht

Klachten, zorgen of ander ongemak zijn doorgaans belangrijke signalen dat we ons wat moeizamer een weg door het leven banen. In onze kleinschalige praktijk bieden we daarbij vakkundige psychologische hulp. We delen belangrijke waarden:

  • Een open en accepterende houding naar eenieder die bij ons hulp vraagt.
  • Vertrouwen op het natuurlijke vermogen van ieder mens om zich te heroriënteren en opnieuw stuur en richting te geven aan het eigen leven.
  • Oog voor de context waarin problemen of klachten zich voordoen: privé-, werk- of sociale omstandigheden, lichamelijke ongemakken, de levensfase of vroegere ervaringen in de persoonlijke levensloop.
  • Op maat inzetten van diverse therapeutische technieken en methoden.
  • Aandacht voor de wijze waarop we gedurende een therapeutisch proces met elkaar oplopen.
  • Werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Klachten, diagnose, behandeling

Het hebben van klachten betekent niet persé dat er een diagnose kan of moet worden gesteld volgens de zogenoemde DSM-classificatie. Ook betekent een diagnose nog niet dat behandeling nodig is. Dat is afhankelijk van hetgeen waar u mee geholpen wilt worden. Soms volstaat het om beter te weten waar uzelf (of uw kind) en uw omgeving meer rekening mee kunnen houden. Voor de één is een verhelderend gesprek, een beperkt onderzoek of kortdurende begeleiding zinvol, voor de ander is een intensiever therapietraject geschikter.