ACT

Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

ACT wordt met MBCT (Mindfulness- based Cognitive Therapy) ook wel de derde generatie gedragstherapie genoemd. Ook wel positieve psychologie: uitgaan van het vrijmaken en verhelderen van je eigen waarden en ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v. aansprekende en uitdagende oefeningen die je "op een ander been zetten", je heilige overtuigingen helpen relativeren en aanzetten tot durven experimenteren met iets nieuws. Doelen: opheffen van psychologische inflexibiliteit, meer zicht krijgen op wie je bent, wat voor jou de moeite waard is (waar je aandacht aan wilt schenken) en wat je wilt bereiken in dit leven (en hoe daar naar op weg te gaan). Ook als je noodgedwongen je dromen moet aanpassen.