Kinderen en Jongeren

Kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers kunnen bij onze praktijk terecht met problemen zoals:

 • Eet- en voedingsproblemen, slaapproblemen en zindelijkheidsproblemen
 • Veelvuldig huilen van babys, peuters en kleuters
 • Taal- en spraakproblemen gerelateerd aan psychische factoren
 • Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijk oorzaak is te vinden
 • Angsten en fobieën zoals faalangst, extreme verlegenheid of dwang
 • Problemen na een ingrijpende gebeurtenis of onverwerkte verlieservaring
 • Stemmingsproblemen zoals depressie en rouw
 • Ontwikkelingsachterstanden
 • Contactproblemen zoals autisme
 • Gedrags- en agressieproblemen
 • Aandachts- en concentratieproblemen zoals ADHD
 • Gezins- en opvoedingsproblemen en problemen naar aanleiding van echtscheiding

Werkwijze

Ouders komen voor een eerste gesprek doorgaans samen met hun kind naar de praktijk. Bij jonge kinderen kunnen ouders eerst alleen komen en kan het kind later worden gezien. Jongeren hebben vanaf 16 jaar wettelijk het recht om zelfstandig hulp te vragen.

De intakefase is gericht op een globale probleemverkenning en beeldvorming van de leefsituatie en ontwikkeling van het kind. Dit wordt zo nodig aangevuld met vragenlijsten.

In een adviesgesprek wordt vervolgens een behandelplan besproken met doelen en werkwijze. Ook is het mogelijk dat nader testonderzoek wordt verricht naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag, intelligentie en capaciteiten van uw kind. Voor de zeer jonge kinderen en niet-taalvaardigen kan gebruik gemaakt worden van non-verbale tests.

De behandelfase bestaat uit gesprekken en/of spelmethoden die gericht kunnen zijn op vermindering van klachten, leren omgaan met problemen of met belastende omstandigheden, verwerking en herstel van evenwicht in het functioneren van het kind of de jongere en ouder(s).

Meer informatie:

Psychologisch testonderzoek