Kinderen en Jongeren

Psychologische zorg aan kinderen en jeugdigen (leeftijd tot 18 jaar) wordt volledig vergoed door de gemeente waar het kind ingeschreven staat. Gemeenten hebben daarvoor contracten afgesloten met zorgaanbieders. Psychologenpraktijk Bommelerwaard heeft contracten met de gemeenten in de regio Rivierenland (waaronder Zaltbommel en Maasdriel) en met de regio West-Brabant-Oost (waaronder Aalburg en Woudrichem). Een compleet overzicht van alle gecontracteerde gemeenten vindt u hier.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft U voor uw kind een verwijzing voor Generalistische GGZ nodig van uw huisarts, medisch specialist of jeugdarts, of van een deskundige in dienst van de gemeente. De verwijsbrief dient afgegeven te zijn voor de datum van het eerste consult bij ons. In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden van een DSM-stoornis is.

Wij declareren direct bij gemeenten voor zover het gecontracteerde zorg betreft. Als er geen contract is, ontvangt u zelf de nota, die u ook zelf tijdig dient te voldoen. Of u dan recht op (gedeeltelijke) vergoeding hebt, dient u zelf bij uw gemeente na te vragen.