EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van nare of traumatische ervaringen, zoals een verkeersongeval, een geweldsmisdrijf, maar bijvoorbeeld ook pesterijen of krenkingen in de jeugd. Tijdens een EMDR-behandeling zal de therapeut u vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Tegelijkertijd wordt een visuele of auditieve stimulus aangeboden. Door de aandacht te moeten verdelen over de nare herinnering enerzijds en de afleidende stimulus anderzijds, komt verwerking op gang. Hierdoor verliest de herinnering aan emotionele lading en ontstaat er ruimte om anders op de ervaring terug te zien en verder te kunnen met het leven nu. EMDR kan ook ingezet worden bij angstklachten, zelfbeeldproblematiek, chronische pijnklachten en ter ondersteuning van stoppen met roken. Bron: www.emdr.nl