Kosten en vergoeding

Volwassenen

Behandeling in onze praktijk valt onder de Generalistische Basis GGZ en wordt meestal vergoed vanuit de basisverzekering, mits u een geldige verwijsbrief heeft, bijvoorbeeld van uw huisarts.

Op basis van de ernst en complexiteit van uw klachten wordt na het intake een behandelplan opgesteld dat past binnen een door de overheid vastgesteld produkt: kort, middel, intensief of chronisch, ieder met een bijbehorende behandelduur:

 • GB GGZ Kort (circa 300 minuten) voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico.
 • GB GGZ Middel (circa 500 minuten) voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico.
 • GB GGZ Intensief (circa 750 minuten) voor ernstige problematiek, een enkelvoudig of laag complex beeld, en laag tot matig risico.
 • GB GGZ Chronisch (circa 750 minuten) voor clienten met stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van laag tot matig risico.
 • GB GGZ Onvolledig behandeltraject (max. 120 minuten) wanneer geen DSM-IV diagnose gesteld kan worden, als vroeg in de behandeling (max. 120 min) blijkt dat de problematiek te zwaar is voor generalistische basis GGZ zorg, of als u voortijdig de behandeling beëindigt (binnen max. 120 min). 

Contracten met zorgverzekeraars
Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars contracten gesloten voor het bieden van Generalistische Basis GGZ. Dat betekent dat u de maximaal mogelijke vergoeding krijgt.

Een compleet overzicht van alle gecontracteerde verzekeraars en labels vindt u hier. Als u uw zorgverzekering niet op deze lijst kunt vinden, neemt u dan contact met ons op. Dan zoeken wij het uit.

Eigen bijdrage / Eigen risico
Voor verzekerde zorg hoeft u geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Ook voor 2021 is het eigen risico wettelijk vastgesteld op EUR 385 per persoon. U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico.

Let op: Op 1 januari 2022 wordt het 'Zorgprestatiemodel' ingevoerd. Vanaf dat moment worden behandelingen per consult gedeclareerd. Dat betekent ook dat elk kalenderjaar opnieuw eerst uw eigen risico wordt aangesproken.

Niet-verzekerde zorg: zelf betalen
De overheid heeft een aantal diagnoses uit het vergoedingenpakket geschrapt. Dit is onder meer het geval bij de behandeling van aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, relatieproblematiek, en werkgerelateerde problematiek. Daarnaast heeft de overheid beperkingen opgelegd ten aanzien van toe te passen therapievormen. Als de u geboden zorg niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering, dan wordt dat vooraf met u afgestemd. Wij bieden dan zorg in de vorm van OVP consulten ('overige produkten').
Ook als u om privacy redenen geen gebruik wenst te maken van de vergoedingsmogelijkheden bij uw zorgverzekeraar of bij uw gemeente, wordt het OVP-tarief in rekening gebracht. Consulten worden dan maandelijks aan uzelf gedeclareerd.

De kosten van OVP consulten moet u zelf betalen.  Deze kosten worden periodiek (meestal maandelijks) aan u in rekening gebracht. Wellicht heeft u in dat geval wel recht op een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Informeert u hiervoor zelf bij uw zorgverzekeraar. Soms kunt u ook een vergoeding ontvangen via uw werkgever, het UWV (in het kader van arbeidsintegratie) of andere instanties. Bij werkgerelateerde problematiek kunnen we ook zorg bieden in de vorm van een coaching traject.

Ook kunt u besluiten om een behandeling die wel vergoed wordt vanuit de basisverzekering, toch zelf te betalen. U hoeft dan geen verwijsbrief te hebben, wij leggen geen diagnose vast en uw behandelaar is niet gebonden aan wettelijke en contractuele beperkingen ten aanzien van welke klachten mogen worden behandeld en welke therapievormen mogen worden toegepast.

Actuele tarieven

Per 1/1/2021 gelden de volgende tarieven:

 • GBGGZ Kort: EUR 522,13
 • GBGGZ Middel: EUR 885,01
 • GBGGZ Intensief: EUR 1.434,96
 • GBGGZ Chronisch: EUR 1.380,49
 • GBGGZ Onvolledig behandeltraject: EUR 228,04
 • OVP consult (60 minuten waarvan 15 minuten indirect): EUR 114,00
 • No Show tarief: EUR 114,00 (als u een afspraak te laat annuleert, brengen wij u 50% van het No Show tarief in rekening.
 • Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts: EUR 89,65

Dit zijn de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg. Met zorgverzekeraars en gemeenten kunnen afwijkende tarieven overeen gekomen zijn.

Voor trainingen, onderzoek i.v.m. leer- en studieproblemen en overig uitgebreid (neuro-)psychologisch onderzoek wordt met u of met de verwijzende instantie vooraf een totaaltarief overeengekomen.

Kinderen en Jongeren

Psychologische zorg aan kinderen en jeugdigen (leeftijd tot 18 jaar) wordt volledig vergoed door de gemeente waar het kind ingeschreven staat. Gemeenten hebben daarvoor contracten afgesloten met zorgaanbieders. Psychologenpraktijk Bommelerwaard heeft contracten met de gemeenten in de regio Rivierenland (waaronder Zaltbommel en Maasdriel) en met de regio West-Brabant-Oost (waaronder Aalburg en Woudrichem). Een compleet overzicht van alle gecontracteerde gemeenten vindt u hier.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft U voor uw kind een verwijzing voor Generalistische GGZ nodig van uw huisarts, medisch specialist of jeugdarts, of van een deskundige in dienst van de gemeente. De verwijsbrief dient afgegeven te zijn voor de datum van het eerste consult bij ons. In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden van een DSM-stoornis is.

Wij declareren direct bij gemeenten voor zover het gecontracteerde zorg betreft. Als er geen contract is, ontvangt u zelf de nota, die u ook zelf tijdig dient te voldoen. Of u dan recht op (gedeeltelijke) vergoeding hebt, dient u zelf bij uw gemeente na te vragen.

Procedure bij verhindering

Bij verhindering dient u uw afspraak tijdig, dat wil zeggen uiterlijk een volledige werkdag (24 uren) tevoren, af te zeggen. Als u bijvoorbeeld een afspraak heeft op donderdag om 11 uur en u bent verhinderd, dan moet u dit uiterlijk woensdag om 11 uur doorgeven. En als u een afspraak heeft op maandag om 15 uur, dan dient u uw verhindering uiterlijk op vrijdag om 15 uur door te geven.

Voor afspraken die te laat worden afgezegd, ongeacht de reden daarvoor van u of uw kind, wordt 50% van het No Show tarief in rekening gebracht. Als u zonder afmelding niet bent verschenen op een gemaakte afspraak, dan wordt het volledige No Show tarief aan u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar!

Gecontracteerde verzekeraars | Gecontracteerde Gemeenten