Kosten en vergoeding

Behandeling in onze praktijk wordt meestal vergoed. Voor volwassenen vindt vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar wordt diagnostiek en behandeling vergoed door de gemeente.

Voorwaarde voor vergoeding door uw zorgverzekeraar respectievelijk de gemeente is wel dat u moet beschikken over een geldige verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist. Kinderen en jongeren (tot 18 jaar) kunnen ook aangemeld worden vanuit Buurtzorg Jong (Zaltbommel) of een wijkteam in uw gemeente.

Meer informatie over de voorwaarden voor vergoeding bij volwassenen respectievelijk kinderen en jongeren vindt u via de submenu's hierboven.

Niet vergoede zorg

OVP (overige producten) per consult: €103,-
Dit betreft diagnostiek en behandeling bij problemen die buiten de BGGGZ voorwaarden vallen. Ook als u om privacy redenen geen gebruik wenst te maken van de vergoedingsmogelijkheden bij uw zorgverzekeraar of bij uw gemeente, wordt het OVP-tarief in rekening gebracht. Consulten worden maandelijks aan uzelf gedeclareerd.

Voor trainingen, onderzoek i.v.m. leer- en studieproblemen en overig uitgebreid (neuro-)psychologisch onderzoek wordt met u of met de verwijzende instantie vooraf een totaaltarief overeengekomen.

Procedure bij verhindering

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Verhinderde zorg kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Voor afspraken die te laat worden afgezegd, ongeacht de reden daarvoor van u of uw kind, wordt 50% van het OVP-consulttarief in rekening gebracht. Afspraken die helemaal niet zijn afgezegd, worden als volledig consult aan uzelf in rekening gebracht.

Gecontracteerde verzekeraars | Gecontracteerde Gemeenten