Kinderen en jeugdigen

Personalia cliënt

Personalia ouders / gezagsdragers

Als uw kind jonger dan 16 jaar is, dan is voor de behandeling de toestemming van beide ouders/verzorgenden vereist. 
In geval van (aanstaande) echtscheiding wordt een kind of jongere vaak door één van beide ouders aangemeld. Ouders hebben bij echtscheiding meestal gezamenlijk het ouderlijk gezag over kun kinderen. Dat betekent dat in die situatie het onderzoek of de behandeling pas kan starten, nadat beide ouders/verzorgenden (met ouderlijk gezag) hiervoor toestemming hebben gegeven. Gezamenlijk gezag betekent overigens ook dat zij beiden dezelfde rechten hebben (op informatie over de behandeling en eventueel inzage in het dossier). 
Een jongere van 12 tot 16 jaar moet ook zelf toestemming geven voor het onderzoek of de behandeling. Vanaf 16 jaar is voor behandeling geen toestemming van de ouders meer nodig. 

Moeder

Vader

Ouderlijk gezag

Klachten en hulpvraag

Huisarts / Verwijzer