Psychologisch testonderzoek bij volwassenen en kinderen

Globale procedure bij onderzoek naar bijv. autisme, ADHD, dyslexie en/of geheugenproblemen. In overleg met de behandelaar wordt vastgesteld welke onderdelen van het onderzoek wel of niet uitgevoerd zullen worden.

  1. Intakegesprek(ken): problemen van u of uw kind worden in kaart gebracht.
  2. Ontwikkelingsanamnese: gesprek over uw ontwikkeling als kind/jongere. Zo mogelijk wordt dit gesprek gevoerd met (één van) uw ouders of broers/zussen. Bij kinderen wordt dit gesprek gevoerd met ouders/verzorgers.
  3. Heteroanamnese: gesprek met iemand die u nu goed kent, bijv. uw partner.
  4. Vragenlijsten. Bij kinderen voor ouders en leerkracht.
  5. Neuropsychologisch testonderzoek (maximaal 1 dagdeel).
  6. Aanvullend intelligentieonderzoek.
  7. Aanvullende diagnostiek door een psychiater.
  8. Uitslaggesprek (inclusief samenvattende rapportage met handelingsadviezen).
  9. Optioneel: begeleiding binnen onze praktijk of verwijzing naar elders.
  10. Optioneel: uitgebreide onderzoeksrapportage inclusief observaties en testresultaten op alle specifieke onderdelen.

Kosten

Kosten voor beperkte onderzoeken worden volledig vergoed binnen de productstructuur BK, BM, BI voor zover het onderzoeksvragen betreft die betrekking hebben op vermoede DSM-stoornissen die binnen de verzekerde basiszorg vallen. Onderzoek i.v.m. leer- en studieproblemen worden niet vanuit de basiszorg vergoed. De kosten daarvan komen dus voor uw eigen rekening. De behandelaar van u of uw kind zal u vooraf vertellen wat de exacte kosten zijn in uw situatie.

Voorbeeld: kind met vermoeden ADHD:
Intakegesprek 1 consult + uitwerking = 60 minuten
IQ-onderzoek = 2 consulten + uitwerking + beknopt verslag = 150 minuten
Neuropsych. onderzoek naar concentratie-geheugen-planning- en organisatievaardigheden +verslag = 150 minuten
Sociaal/emotioneel onderzoek middels vragenlijsten voor ouders, school en gesprek met kind + verslag = 90 minuten
Adviesgesprek 1 consult = 45 minuten
Totaal valt dit onderzoek binnen product BM (middel)
Voor behandeling is echter meer tijd nodig. De combinatie onderzoek/behandeling valt binnen product BI (intensief)