Volwassenen

Persoons- en contactgegevens

Verwijzing

Voor behandeling die door de zorgverzekering wordt vergoed is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief heeft voor de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Er kan pas een afspraak worden ingepland nadat wij uw verwijsbrief hebben ontvangen. Als u de behandeling zelf betaalt, is geen verwijsbrief nodig.

Uw klachten en hulpvraag

Om goed te kunnen bepalen bij welke zorgverlener u het beste terecht kunt, is het prettig als wij alvast een beeld hebben van uw klachten, de ideëen die u wellicht heeft over het ontstaan daarvan en de verwachtingen die u heeft van de behandeling. Tijdens het eerste (intake-) gesprek is er gelegenheid om uw antwoorden nader toe te lichten.

Als u deze vragen (op dit moment) lastig of onprettig vindt, mag u deze ook leeg laten. Dan nemen wij telefonisch contact met u op voor een mondelinge toelichting.