Volwassenen

Persoons- en contactgegevens

Verwijzing

Voor behandeling die door de zorgverzekering wordt vergoed is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief heeft voor de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Er kan pas een afspraak worden ingepland nadat wij uw verwijsbrief hebben ontvangen. Als u de behandeling zelf betaalt, is geen verwijsbrief nodig.