Leer-en studieproblemen

Leer- en studieproblemen

De praktijk biedt hulp op het gebied van leerproblemen en leerachterstanden aan kinderen, jongeren en volwassenen.

De hulp bestaat uit diagnose en behandeling/begeleiding van:

  • leesproblemen: bijvoorbeeld te snel of te langzaam lezen, het niveau van de klas niet kunnen bijhouden
  • formulieren of geschreven werkinstructies niet helemaal begrijpen
  • spellingsproblemen: bijvoorbeeld spellingsregels moeilijk onthouden of problemen met werkwoorden
  • lees- en of spellingsstoornissen/dyslexie
  • rekenproblemen: bijvoorbeeld de tafels steeds vergeten, problemen met het omgaan met salaris, huishoudgeld of zakgeld
  • rekenstoornissen/dyscalculie
  • schrijfproblemen: bijvoorbeeld een slecht leesbaar handschrift
  • problemen bij het leren en/of maken van huiswerk

Dyslexie-/dyscalculie

Een diagnose dyslexie of dyscalculie wordt gesteld op basis van een intakegesprek over groei-ontwikkeling en de schoolgeschiedenis, diagnostische gesprekken over de manier van leren, onderzoek met didactische- en psychologische testen en vragenlijsten en zo nodig intelligentie-/ neuropsychologisch onderzoek. Observatie van het kind of de jongere in de klas kan tot het onderzoek behoren. Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt en met betrokkene of de ouders besproken.

Bij een diagnose dyslexie of dyscalculie hebben kinderen op de basisschool en jongeren op het voortgezet onderwijs recht op speciale maatregelen bij (CITO)toetsen en examens. Hiervoor wordt een zogenaamde dyslexie- of dyscalculieverklaring afgegeven.

Na het diagnostisch onderzoek kan verdere begeleiding geboden worden bij het omgaan met de leerproblemen op school, op het werk en in het dagelijks leven. De duur van de begeleiding of Remedial Teaching is sterk afhankelijk van de aard van de leerproblematiek. Er wordt samengewerkt met school, ouders en/of werkgever.

Voor meer informatie over procedure en kosten: psychologisch testonderzoek.